IN-MOTION fysiotherapie is normaal toegankelijk op alle locaties

PMC IN-MOTION is ondanks het oplaaien van het Corona virus volledig toegankelijk op al onze locaties.

We hebben maatregelen getroffen en de praktijkruimte en werktijden aangepast om te voldoen aan de eisen van het RIVM.

Vanwege de recentelijke toename van het aantal besmettingen met Covid-19 hebben wij als praktijk het advies van het kabinet met betrekking tot het dragen van mondkapjes overgenomen. Op alle locaties van IN-MOTION is het dragen van een mondkapje verplichte vanaf het moment van binnenkomst. Voor revalidanten, die in de oefenzaal actief zijn,  geldt dat zij bij binnenkomst tot op het moment dat zij actief worden in de oefenzaal, ook een mondkapje dragen. Tijdens het oefenen is een mondkapje niet verplicht. Bij vertrek uit de zaal dient de betreffende persoon weer een mondkapje op te zetten.

Andere activiteiten binnen de paramedische fitness, zoals de commerciële abonnementen, zijn voorlopig opgeschort tot het eerste kwartaal 2021. Eind december 2020 weten we of we terug kunnen naar het aanbieden van commerciële fitness onder begeleiding van een fysiotherapeut. Dit heeft te maken met de beperkte ruimte en het handhaven van de 1,5 meter regel. 

Veiligheid voorop

Om het werken op de praktijk op een veilige en een verantwoorde wijze te laten verlopen, hebben wij de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot de inrichting van onze praktijk. Er zijn speciale regels opgesteld. Dit alles met in acht neming van de veiligheidseisen vanuit het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF.

We hebben inmiddels voor patiënten en onze medewerkers een veilige werkomgeving gecreëerd. U wordt verzocht de aanwijzingen van onze baliemedewerkers en de fysiotherapeuten goed op te volgen.

Maatregelen:

 • Om zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de wandelgangen en in de wachtruimte te hebben, passen wij de werktijden van de therapeuten aan.
 • De 1,5 meter regel wordt overal toegepast en wordt met signalering benadrukt.
 • U wordt dringend verzocht pas op de afgesproken tijd binnen te komen. Na afloop van de behandeling verzoeken wij u het pand meteen te verlaten.
 • Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Deze houdt u in de wachtruimte op.
 • In de praktijk mag een patiënt in beginsel niet worden vergezeld door een partner of begeleider. Uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld kinderfysiotherapie of taalproblemen. Indien toch noodzakelijk: hanteer dan de 1,5 meter afstand
 • Onze medewerkers dragen mondkapjes. Tijdens de behandeling dient u zelf een eigen mondkapje te dragen.
 • Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. Hiertoe staat bij de ingang binnen een tafel met desinfectans. Schudt geen handen en nies of hoest in uw elleboog.
 • U wordt verzocht zelf meerdere handdoeken mee te nemen en een eventuele hoeslaken. Bij voorkeur 1 grote badlaken en twee middelgrote handdoeken.
 • Bij behandeling in de thuissituatie is er in beginsel, naast de patiënt, niemand in de ruimte aanwezig zijn. Indien noodzakelijk hanteer de 1,5 meter afstand
 • Er kan niet geoefend worden in de zaal zonder afspraak of zonder begeleiding van een fysiotherapeut.
 • U wordt verzocht zich zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen indien u komt voor oefentherapie
 • Wij zullen na iedere behandeling de bank, deurklinken en andere contactoppervlakken desinfecteren. Vanwege deze hygiëne maatregelen zullen de behandelingen maximaal 20 minuten duren. Mede ook om een veilige wisseling van patiënten mogelijk te maken.

Ten slotte vragen wij u nadrukkelijk geen afspraak te maken of uw reeds gemaakte afspraak af te bellen wanneer u de volgende symptomen vertoont:

 • (neus) verkoudheid, hoesten, kuchen of veelvuldig niezen, keelpijn, verhoging (tot 38 gr) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, extreme vermoeidheid, je ziek voelen en/of diarree.
 • Iemand in zijn/haar huishouden heeft die koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Zelf of iemand in zijn/haar huishouden in de afgelopen 14 dagen positief getest is op het nieuwe coronavirus.

Neem gerust contact op voor meer informatie via telefoon 076 – 521 89 13 of via e-mail: info@in-motionbreda.nl

We hopen zo u goed van dienst te kunnen blijven en deze crisis tot een goed einde te brengen.

Team IN-MOTION